ปฏิทินการอบรม

 


กิจกรรม และ หลักสูตรอบรมที่เปิดอยู่  อบรม

  หลักสูตร การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล GS1-128 ในระบบซัพพลายเชน อบรมวันที่ 26 ธันวาคม 2560
  หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น มาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อบรมวันที่ 12 ธันวาคม 2560
  หลักสูตร ความรู้เบื้องต้น มาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อบรมวันที่ 19 ธันวาคม 2560


  กิจกรรม


© Gs1thailand.org.